Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Bostadsexpressen

Just nu har vi 3st lägenheter på Bostadsexpressen.

https://app.orsabostader.se/soek-ledigt/bostadsexpressen

Gå gärna in och sök!

Bostadsexpressen bortser vi från ordinarie kötid och erbjuder först inkomna ansökan.
Tilldelning sker efter godkänd inkomstkontroll efter våra uthyrningsregler.
Tänk på att lägenheter utlagda under Bostadsexpress kan ha tillträde omgående eller närmsta månadsskifte.

Vid frågor kontakta oss på telefon 0250-552176 (helgfria vardagar 08:00 – 11:30)
E-post: info@orsabostader.se