Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Orsabostäder när du tecknar hyresavtal, kommer endast att användas i den utsträckning som är nödvändig under din tid som hyresgäst hos oss. Till exempel behövs uppgifterna för att vi ska kunna skicka ut hyresavier, då vi förhandlar om hyror samt för att du ska kunna ta del av information och andra utskick från oss. Under din tid som hyresgäst hos Orsabostäder kan det också hända att andra personuppgifter om dig kommer att behandlas, t ex vid störning i boendet eller felanmälningar.

 

Inom ramen för vad som medges enligt offentlighets- och sekretessbestämmelserna kan Orsabostäder komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som efterfrågar dessa eller andra verksamheter som är relevanta för dig som hyresgäst. Det kan t.ex. gälla företag som hjälper oss att genomföra kundenkäter eller till organisationer som Orsabostäder samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till aktörer som erbjuder boenderelaterade produkter och tjänster, t ex försäkringsbolag som erbjuder förmånlig hemförsäkring. Meddela oss om du inte önskar dessa erbjudanden, så ser vi till att du inte får dem.

 

Du har rätt att gratis en gång om året – efter skriftlig ansökan – få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlats och hur de behandlats. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlats.

 

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till anledingen varför uppgifterna ursprungligen behövdes.