Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Om Orsabostäder AB

Orsabostäder är ett kommunalt bostadsföretag. Det innebär att vi ägs av Orsa kommun. Ett nära samarbete med kommunen ger oss möjligheten, i tid och planering, att erbjuda ett boende efter alla olika behov. Nyinflyttade till kommunen, seniorer, barnfamiljer, ungdomar – alla är vi ute efter olika värden i vårt boende.

Eventuella överskott i bolaget återinvesteras i ombyggnader och renoveringar.

I nuläget har vi cirka 2 000 boende i 761 bostäder. Femtio olika lokaler ingår också i bolaget

Styrelse

Under 2023-2026 består styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB av:

Ordinarie ledamöter

  • Ordförande Bernt Westerhagen, C
  • Vice ordförande Per Rudfeldt, M
  • Johan Smids, C
  • Hans Lans, S
  • Roger Eriksson, SD

Ersättare

  • Ronnie Lovén, C
  • Ellinor Wiik, C
  • Hans-Göran Olsson, S
  • Joep Meens, MP
  • Bengt Hahne, KD

Senaste styrelseprotokollen kan du läsa här

Organisationsnummer

Orsabostäder AB: 556215-5084
Orsa Lokaler AB:   556691-3884