Om Orsabostäder AB

Orsabostäder är ett kommunalt bostadsföretag. Det innebär att vi ägs av Orsa kommun. Ett nära samarbete med kommunen ger oss möjligheten, i tid och planering, att erbjuda ett boende efter alla olika behov. Nyinflyttade till kommunen, seniorer, barnfamiljer, ungdomar – alla är vi ute efter olika värden i vårt boende.

Eventuella överskott i bolaget återinvesteras i ombyggnader och renoveringar.

I nuläget har vi cirka 2 000 boende i 759 bostäder. Femtio olika lokaler ingår också i bolaget

Styrelse

Under 2019-2022 består styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB av:

Ordinarie ledamöter

  • Ordförande Bernt Westerhagen, C
  • Vice ordförande Hans Lans, S
  • Lars-Olov Uleander, KD
  • Hans -Göran Olsson, S
  • Aino Eurenius, S

Ersättare

  • Ronnie Lovén, C
  • Per-Erik Wiik , C
  • Johan Smids, C
  • Bo Finnström, S
  • Elisabet Setterlund Alvarsson, M

Organisationsnummer

Orsabostäder AB: 556215-5084
Orsa Lokaler AB: 556691-3884