Om Orsabostäder AB

Orsabostäder är ett kommunalt bostadsföretag. Det innebär att vi ägs av Orsa kommun. Ett nära samarbete med kommunen ger oss möjligheten, i tid och planering, att erbjuda ett boende efter alla olika behov. Nyinflyttade till kommunen, seniorer, barnfamiljer, ungdomar – alla är vi ute efter olika värden i vårt boende.

Eventuella överskott i bolaget återinvesteras i ombyggnader och renoveringar.

I nuläget har vi cirka 2 000 boende i 759 bostäder. Femtio olika lokaler ingår också i bolaget

Styrelse

Under 2023-2026 består styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB av:

Ordinarie ledamöter

  • Ordförande Bernt Westerhagen, C
  • Vice ordförande Leif Altner, S
  • Johan Smids, C
  • Hans Lans, S
  • Roger Eriksson, SD

Ersättare

  • Ronnie Lovén, C
  • Ellinor Wiik, C
  • Hans-Göran Olsson, C
  • Joep Meens, MP
  • Bengt Hahne, KD

Organisationsnummer

Orsabostäder AB: 556215-5084
Orsa Lokaler AB: 556691-3884