Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

2023 års hyror är nu klara

Hyresförhandlingen mellan Orsabostäder och Hyresgästföreningen är nu klar och gav följande resultat;

För Lägenheter höjs hyran med 4,44% från den 1/4 2023. Din nya hyra kommer på avin i april.

Räkneexempel, Om du har en hyra på 5000:- i månaden så blir din hyreshöjning 222:- kr månaden

Orsaken till hyreshöjningar är att Orsabostäder som alla andra i samhället drabbas av ökade kostnader som höjda taxor på El, VA, fjärrvärme mm. För 2023 är våra kostnadsökningar totalt 8% men efter hyresförhandlingarna enades vi på en höjning på 4,44%.

Parkeringsplatser höjs med 5% från den 1/4 2023.