Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Vår personal

Det är vi som jobbar här på Orsabostäder och Orsa Lokaler:

Jon Wilander
Fastighetsförvaltare

Malin Westerberg
Hyreshandläggare

Mats Lindgren
Fastighetsskötare, bostäder

Micke Näs
Fastighetsskötare, bostäder

Magnus Bengtar
Fastighetsskötare, bostäder

Mikael Andersson
Fastighetsskötare, bostäder

Jörgen Ek
Fastighetsskötare, lokaler

Torgny Laggar
Fastighetsskötare, lokaler

Lokalvårdarna
kontaktas via växeln