Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Nya bostäder vid Lillån

Orsabostäder AB planerar för nya bostäder i kvarteret Hästen

Orsabostäder har under sommaren haft en markanvisningstävling gällande en byggrätt på kvarteret Hästen vid Järnvägsgatan 27 i Orsa. Nu är tävlingen avslutad och ett markanvisningsavtal kommer skrivas med den vinnande entreprenören som ska bygga ett bostadshus med ca 13 nya lägenheter.

En markanvisningstävling är ett sätt för kommunen att bjuda in aktörer att komma med förslag och tävla om vad som skulle kunna byggas på en viss utpekad mark. I somras anordnades en markanvisningstävling för kvarteret Hästen i Orsa, och två bidrag kom in.

En jury bestående av personal från Orsabostäder, Orsa kommun och Miljö- och byggandsförvaltningen Mora Orsa har nu fattat beslut om vilken entreprenör som har det bästa förslaget. Den vinnande entreprenören heter Lillskär AB. Lillskärs förslag är byggnation av ett bostadshus med lägenheter på 2 och 3 rum och kök i vacker miljö vid Lillån.

Juryns motivering till beslut

Juryn har i sin utvärdering gjort en samlad bedömning att Lillskär AB:s förslag möter det Orsabostäder efterfrågat gällande arkitektur, utformning, komplettering av befintligt bostadsutbud och hur förslaget harmoniserar med stadsmiljön i Orsa.

Motiveringen till beslutet lyder:
”Förslaget har en modern och spännande gestaltning av byggnaden som passar in i området. Planlösningen gör att alla lägenheter har kontakt med Lillån och antalet lägenheter samt dess storlekar på 2 och 3 rum och kök kompletterar ortens bostadsutbud i flerbostadshus.”

Tidsplan för projektet

Efter att markanvisningsavtalet är påskrivet ska handlingar för byggnationen tas fram. Beräknad byggtid är cirka ett år från byggstart. Bostäderna beräknas vara klara för inflyttning hösten -24/våren -25

På Lillskärs webbplats kan du läsa mer om projektet:
https://lillskar.com/produktioner/orsa-lillan/

 

Kontaktperson – Roland Fållby, VD Orsabostäder AB