Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Boinflytande

Du kan vara med och påverka

Som hyresvärd vill vi att Du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din boendemiljö. Därför tar vi gärna del av dina kunskaper och erfarenheter när det gäller våra bostadsområden. Genom att skapa dialog kan vi tillsammans göra livet enklare och Orsa mer tilltalande. Därför vill vi ha just ditt förslag på vad som kan öka trivseln i ditt område.

Lämna redan nu in skriftliga förslag på vad Du vill förbättra. Du kan också mejla oss ditt förslag på info@orsabostader.se. Vi kommer att följa upp och gå igenom samtliga åsikter och önskemål.

Beslut om åtgärder bedöms efter,

  • Om flera hyresgäster i samma område lämnat in liknade önskemål.
  • Om vi ser att ditt önskemål gör önskad effekt.
  • Om vi har resurser att genomföra.
  • Om insatsen gör området mer attraktivt.

Var med och skapa din närmiljö

Du kan vara med och skapa trivsel genom att aktivt delta i utformningen av ditt bostadsområde.

Fundera över:

Vad kan vi som hyresvärd göra för att förbättra och uppmuntra till?

  • Utemiljön
  • Inre miljön
  • Aktiviteter
  • Möten

Prata gärna ihop er och utforma förslag gällande vad ni vill göra med just ert område