Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Försäljning klar av Dalagatan 1

Orsa Lokaler har sålt fastigheten Dalagatan 1. Ny ägare blir Sågbladet Fastighets AB. Tillträdesdagen för de nya ägarna blir efter en lantmäteriförrättning som gör att marken med boulebanan förblir i Orsa Lokalers ägor.