Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Trivsel och hänsyn

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Alla måste vi därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen.

Det är också viktigt att du sköter om din lägenhet på bästa sätt.

Felanmälan

– Allvarliga fel i lägenheten eller i huset

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid.

Ring oss på 0250-55 21 76, vardagar 08.00 – 11.30

Vid akuta fel – övriga tider – ringer du jouren 020-30 23 44

Akuta fel är sådana fel som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Ohyra

Orsabostäder har ett avtal med Nomor skadedjursbekämpning . Om du får – eller misstänker att du har – ohyra ska du i första hand kontakta Nomor direkt.

Ring Nomor på telefon 0771-122 300. Eller Nomors hemsida nomor.se/skadeanmälan

Åtgärder som Nomor utför bekostas av Orsabostäder.

Trapphus och entré

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller ett brandtillbud. Dessa saker ska ställas i respektive förråd eller tas in i lägenheten. Det är heller inte tillåtet med mattor, skor och liknande i trapphuset. Du debiteras 500 kr om vi tvingas ta bort saker.

Vid fel i gemensamma utrymmen bör du göra en felanmälan.

Ring oss på telefon 0250-55 21 76

Tvättstugor

Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den! Städa och gör fint när du är klar med tvätten. Den tid du bokat är din tid och ingen annans. Ordningsregler för tvättstugan finns anslagna och ska förstås följas.

Viktigt Kolla tvättmaskinen innan tvätt!

All tvätt sker på egen risk i våra tvättstugor. Orsabostäder kan inte garantera att andra inte gjort något med maskinerna som påverkar din tvätt. Därför rekommenderar vi att du alltid kollar igenom maskinerna, särskilt i tvätt-trumman och i tvättmedelsfacket, innan du börjar tvätta. Vi ersätter inte skadade kläder.

Grovtvättstugor

Vi har två grovtvättstugor – på Storgärdet och på Malmgatan –  Grovtvättmaskinerna är anpassade för mindre mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken. Kontakta oss för att få tillgång till dessa. Observera att mattor med gummiundersida absolut inte får tvättas i maskinerna.

Tagg och bokningscylinder

Man kan bara ha en elektronisk nyckel eller bokningscylinder per hushåll.

Har du tappat bort din tagg eller bokningscylinder beställer du en ny hos vår bobutik. En ny tagg eller bokningscylinder kostar 200 kr.

Störande grannar

Tala först med din störande granne och försök att lösa problemet i samförstånd. Om du inte kan, eller vill, ta kontakt med den som stör ska du kontakta störningsjouren på telefonnummer 020-30 23 44 .

Detta nummer ringer du under pågående störning! Orsabostäder debiterar den störande hyresgästen 1000 kr vid en bekräftad störning.

Om du känner oro eller hot ring polisen på 11414 .

Ljudnivå

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om eller spika i väggarna efter klockan 22.00 eller före 07.00.

Fest

Meddela gärna dina grannar om du ska ha en fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräcklig hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Rökning

Tänk på att rökning kan uppfattas som störande för dina grannar. Du får absolut inte röka i de allmänna utrymmena såsom trapphus, källare eller tvättstuga. Undvik att röka på balkong eller uteplats.

Fimpar får förstås inte slängas vid entrén eller ut från balkongen.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur såsom hund, katt, burfåglar, akvariefiskar, hamster med mera i din lägenhet. Hundar får inte rastas på trädgårdsytorna. Du ska också plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig i barnens sandlådor. Tänk på att du behöver särskilt tillstånd från Miljönämnden för att ha kräldjur och spindlar.

Brand

Tänk på brandfaran! Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Har du ingen eller om batteriet behöver bytas så kontakta oss.

Ring oss på 0250-55 21 76, vardagar 08.00 – 11.30

Om du reser bort

Tänk på att tömma soporna. Låt gärna någon titta till din lägenhet ibland. Eftersänd posten eller låt någon ta hand om den. Om du reser bort en längre tid bör du meddela oss.