Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Semestertider

Under sommaren har vi begränsad bemanning i kundtjänst och fastighetsskötseln. Därför kan du få vänta lite extra på svar och felavhjälpning.

Orsabostäder önskar en skön sommar!