Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Betalning av hyran

Hyran ska ALLTID betalas i förskott. Betalningen ska göras den sista dagen i månaden innan. Till exempel ska hyran för september betalas senast den sista augusti.

Betalning görs i första hand till vårt plusgirokonto 4819803-0. Då måste du ange det OCR-nummer som gäller för den hyra du ska betala.

Om du saknar OCR-nummer kan du istället betala till plusgirokonto 498033-0 och då anger du namn eller personnummer och vilken hyra det gäller.

Vi vill gärna tipsa om autogiro. Då dras hyresbeloppet automatiskt den sista vardagen i månaden. Du behöver då inte hålla reda på hyresavier och betalningar. Ditt enda åtagande är att se till att hela hyresbeloppet finns på ditt konto när dragningen ska göras. Skriv ut och fyll i nedanstående blankett och lämna den till oss.

Bärbar dator

Inkasso

Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet vidare till vårt inkassobolag som är Lowell. De skickar sedan ett krav till dig. Då måste du också betala inkassokostnaden som är på 180 kronor.

Observera att vi INTE skickar någon påminnelse innan vi skickar ärendet vidare till inkasso.