Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Orsabostäders hyresgästenkät är på väg till dig!

Den 11 april kommer 2023 års enkät att börja skickas ut till dig som har ett hyreskontrakt hos oss.

För Orsabostäder är det viktigt att alla hyresgäster trivs i sitt boende och vi vill ta reda på vad som kan göras bättre.  

Därför utför Orsabostäder vartannat år en hyresgästenkät för att ta reda på hur man trivs i sin lägenhet, vad man tycker om tvättstugan, om utemiljön är bra och trygg i området och vad tycker man om Orsabostäders service och bemötande.

Vi hoppas att du har möjlighet att besvara enkäten som kommer skickas ut i samarbete med Evimetrix både digitalt till alla som har uppgett en mailadress och via brev till alla som saknar mailadress eller missat enkäten digitalt.