Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Natur och miljöboken

Orsabostäder fortsätter sitt samarbete med Natur och Miljöboken som fortsätter sitt arbete att sprida intresse, kunskap och förståelse till unga i Orsa om hållbar utveckling.

Nytt för i år är ett helt nytt digitalt familjetema. Tanken med Tema Familj är att uppmuntra till ytterligare diskussioner hos familjen om hur vi kan leva mer hållbart i vardagen. Scanna QR-koden med din mobilkamera eller följ länken miljobockerna.se så kan du enkelt ladda ner Tema Familj.