Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Tillgänglighets­redogörelse

Det här dokumentet beskriver hur orsabostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och dess funktioner. Därför är vi tacksamma om du kontaktar oss om du upptäcker något problem med tillgängligheten.

Vad betyder tillgänglighet?

Oavsett om du på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver använda något tekniskt hjälpmedel så ska du kunna använda webbplatsen på lika villkor som andra. Innehållet ska vara lätt att förstå och funktionerna ska vara lätta att använda.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Tveka inte att kontakta oss om du behöver assistans med någonting. Vi finns här för att hjälpa dig. Du kan ringa, skicka ett meddelande via e-post eller använda vårt kontaktformulär.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighetet

Kotakta oss för att rapportera problem som inte redan är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att orsabostader.se inte uppfyller lagens krav. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att webbplatsen inte till fullo lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa om kända problem som vi arbetar med att åtgärda:

 • Det finns bilder på orsabostader.se som saknar en alternativ text, eller har en intetsägande alternativ text. Det innebär att den som använder skärmläsare inte får beskrivet vad bilden föreställer.
 • Formulärfält saknar i nuläget autocomplete-attribut. Det innebär att om du använder funktioner för att automatiskt fylla i formulär så kan det hända att vissa formulärfält inte fylls i automatiskt, eller inte fylls i med korrekt information.
 • Viss information finns endast publicerad som PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Det gäller:
  • Checklista för flyttstädning
  • Vårda din lägenhet
  • Guide för inkoppling (av bredband)
 • Några blanketter, som har tagits fram av andra organisationer, men som vi länkar till eller tillhandahåller för nedladdning, har inte testats avseende tillgänglighet. Dessa dokument är:
  • Ansökan om andrahandsuthyrning (fastighetsagarna.se)
  • Hyresavtal – i andra hand (fastighetsagarna.se)
  • Blankett för autogiromedgivande (autogiro.se)

Så har vi testat tillgängligheten

Daladatorer i Mora AB har gjort en granskning av orsabostader.se enligt självskattningsmetoden.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2022.

Rapportera brister

Har du upptäckt att någon sida eller funktion inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet, kontakta oss genom formuläret nedan.