Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Andrahandsuthyrning

Orsabostäder AB tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har beaktansvärt skäl:

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort.
  • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när man vill provbo i ett parförhållande.

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav för skulder och betalningsanmärkningar (avsnitt 5.4) och skötsel (se avsnitt 5.8).

Skriftligt godkännande krävs från Orsabostäder AB för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som du kan skriva ut här.

Ansökan ska göras minst fyra veckor före. Ansökan beviljas i 6 månader, inklusive uppsägningstiden på tre månader. Eventuellt kan andrahandsuthyrningen förlängas i 6 månader.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Det är också förstahandshyresgästen som är ansvarig för hur lägenheten lämnas när lägenheten sagts upp. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan. Ett sådant kan du skriva ut här.

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.

Olovlig andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning. Från 1 oktober 2019 gäller nya strängare regler. Vid olovlig andrahandsuthyrning kan du sägas upp från avtalet omedelbart utan att först få en varning och tillfälle till rättelse. Du får heller inte ta ut mer hyra än vad som är din faktiska kostnader, det vill säga hyran och till exsmpel el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad får du lägga på upp till 15 %.

Om andrahandsuthyrningen är olovlig OCH andrahandshyran för hög kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år.