Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Hyreshöjning

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran på grund av kostnadsökningar i samhället.

Förhandlingarna för 2023 gav följande resultat.

Lägenheter höjs med 4,44% från och med 2023-04-01.

Parkeringar och garage höjs med 5% från 2023-04-01.

Räkneexempel, Om du har 5000 kronor i månadshyra innebär höjningen 222 kronor mer i månaden. Har du 7500 kr blir höjningen 333 kronor.