Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Hyreshöjning

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran på grund av kostnadsökningar i samhället.

Som för alla andra i samhället ökar även Orsabostäders kostnader under 2024, 

De största ökningarna beror främst på ökade räntekostnader med 2 Mkr samt att kostnaden för fjärrvärme med ökar med 27% vilket motsvarar ca 2,2 Mkr.

Totalt kommer kostnaderna att öka med 6,7 Mkr under 2024 vilket motsvarar 11% av intäkterna.

Efter förhandlingen med hyresgästföreningen blev överenskommelsen 5,7 % vilket motsvarar en intäkt på ca 3,5 Mkr.

Orsabostäder vill med överenskommelsen tillsammans med Hyresgästföreningen ta ett samhällsansvar för att du som hyresgäst inte ska drabbas av höga höjningar även om tiderna är kärva.

 

Förhandlingarna för 2024 gav följande resultat.

Lägenheter höjs med 5,7 % från och med 2024-04-01.

Parkeringar och garage höjs med 5 % från 2024-04-01.

Räkneexempel, Om du har 5000 kronor i månadshyra innebär höjningen 285 kronor mer i månaden. Har du 7500 kr blir höjningen 427 kronor.