Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Vårda din lägenhet

Som hyresgäst är du skyldig att hålla din lägenhet i gott skick. Ett visst slitage är naturligt, men du tjänar på att vårda din lägenhet väl. Då slipper du betala för att återställa lägenheten den dag du flyttar.

Vill du tapetsera, måla eller dylikt på egen bekostnad? Det är ok, men kom ihåg att alla egna arbeten ska vara fackmannamässigt utförda exempelvis att måla direkt på tapet är inte fackmannamässigt och inte använda för extrema färger. Du får heller inte ändra planlösningen eller flytta på fast inredning då kan du komma att bli ersättningsskyldig.

I denna broschyr finns några tips om den regelbundna skötseln att tänka på.

Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något kontaktar du oss: