Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Detta gäller vid in- och utflytt

Tillgång till lägenheten

Utflyttande hyresgäst har rätt att ha kvar lägenheten och nycklarna till kl. 12.00 påföljande vardag efter månadsskiftet. Det innebär att du som inflyttande hyresgäst kan ”missa” någon eller några dagar i början av månaden. Om du behöver flytta in tidigare kan du ta kontakt med den utflyttande hyresgästen och kanske få flytta in i ett rum eller förråd. Vid en tidigare överenskommen inflytt ansvarar ni själva för att städningen blir korrekt.

Avflyttningsstädning

Som utflyttade hyresgäst har du ansvaret att lägenheten är urplockad och rengjord. Det finns en checklista för flyttstädning som kan vara bra att ha till hands. Det är mycket viktigt att du städar lägenheten innan utflytt annars kommer vi att debitera dig för städning och detta kan bli mycket dyrt. Städningen ska kontrolleras och godkännas av oss, ring Orsabostäder på 0250-552176 och boka tid.

Har du inte möjlighet att städa själv kan du anlita en städfirma och ansöka om RUT-avdrag.

Avflyttningsbesiktning

I mitten av månaden då du ska flytta kontaktar vi dig för att boka tid för slutbesiktningen. Denna kan då även omfatta städningen förutsatt att du är klar. Helst vill vi att du är närvarande vid besiktningen. Du kan då åtgärda eventuella anmärkningar genast.

Som inflyttande hyresgäst får du ett besiktningsprotokoll. Kontakta oss snarast om du upptäcker något som bör åtgärdas.

Nycklar

Normalt får du kvittera ut 3 nycklar till lägenheten. När du flyttar ska alla nycklar återlämnas. Det gäller också om du gjort nya nycklar eller satt in ett eget lås. Om det fattas nycklar måste vi stifta om låscylindern vilket kostar dig 2000 kronor. Som inflyttande hyresgäst ska du vara säker på att ingen obehörig kommer in i din lägenhet.

Alla nycklar ska lämnas och hämtas hos oss för att kvittering ska ske.

Elabonnemang

Vi meddelar Ellevio när en lägenhet byter hyresgäst. Du behöver alltså INTE säga upp ditt elabonnemang. Ellevio meddelar din leverantör. Som utflyttande hyresgäst får du slutfakturor. Som inflyttande hyresgäst kommer du att få ett brev från Ellevio där du får välja leverantör. Om du inte väljer något blir det GodEl som blir din leverantör av el.

Observera att du måste ha ett elabonnemang under hela den tid du hyr lägenheten. Du får inte säga upp elabonnemanget i förtid även om du flyttar ur lägenheten tidigare än hyresavtalet säger.

Hemförsäkring och folkbokföring

Enligt hyresavtalet måste du ha en hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Du ska vara mantalskriven där du bor. Flyttanmälan gör du på Skatteverkets hemsida Folkbokföring

Tillfälligt parkeringstillstånd vid flytten

Tänk på att vi har parkeringsövervakning på våra områden. Ta kontakt med oss om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd vid in- och utflytt.

Internet

Vid utflytt måste du säga upp eller flytta ditt internetabonnemang till ditt nya boende.

Som inflyttande hyresgäst skaffar du ett abonnemang genom att ta kontakt med någon av leverantörerna i Orsa stadsnät, OpenUniverse.

Du som flyttar till Frelins Gränd kan i dagsläget endast välja Telia.