Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Registrera dig i bostadskön

Målet för Orsa kommun och Orsabostäder är att kunna erbjuda något för alla. Vi vill ge kommunens invånare en möjlighet att bo kvar i Orsa vare sig man är ung, gammal eller är en barnfamilj.

Erbjudande att få en viss lägenhet går till den som har flest köpoäng och i övrigt uppfyller våra kriterier. Dina köpoäng är antalet dagar du varit registrerad. För att behålla din plats i kön måste du logga in på Mina sidor minst en gång per år.

För att ansöka om att bli registrerad i bostadskön fyller du i dina uppgifter i formuläret Registrering i bostadskö. Du kan också ringa oss.