Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Frågor och Svar

Här finns svaren på några vanliga frågor från hyresgäster och bostadssökande. 

Till att börja med måste du bli registrerad i vår kö. Det kan du göra under fliken med Lediga lägenheter och registrering till bostadskö. När du är registrerad kan du logga in på Mina sidor och fylla i intresseanmälan för en viss lägenhet du är intresserad av. Du kan förstås också ringa oss så berättar vi gärna vilka lägenheter som finns lediga.

För att få byta lägenhet måste man ha bott i sin nuvarande lägenhet i minst ett år. Uppsägningstid 3 månader gäller även vid byte. Det finns inte någon särskild kö för byte. Ansökan hittar du här.

Bostadsexpressen bortser vi från ordinarie kötid och erbjuder först inkomna ansökan.
Tilldelning sker efter godkänd inkomstkontroll efter våra uthyrningsregler.
Tänk på att lägenheter utlagda under Bostadsexpress kan ha tillträde omgående eller närmsta månadsskifte.

Alla har olika uppfattningar om vad som är störande. Visst ska man ska kunna röra sig fritt i lägenheten utan att bli betraktad som störande. Men mellan kockan 22.00 och 07.00 ska du visa extra hänsyn till dina närboende.

Om du anser att du blir störd av din granne, ta i första hand kontakt med hen och påtala att du blir störd. Om inget hjälper tar du kontakt med Orsabostäder.

Om störningen inträffar på kvälls- eller nattetid och är allvarlig ska du kontakta trygghetsjouren på 020-30 23 44. Där ska du uppge namn, adress och nummer, vad som händer och vem som stör dig. Självklart kommer det inte fram till den som stört vem det är som anmält. Vid en bekräftad störning får den störande betala 1000:- kronor.

När något är fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen vill vi att du gör en felanmälan. Vill du anmäla fel som inte är akuta fyller du i formuläret på sidan felanmälan. Eller så ringer du till kontoret, 0250-55 21 76, klockan 08.00-11.30.

Vid akuta fel (vattenläcka, el-avbrott och liknande) som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktas jouren 020-30 23 44.

Om det är något fel med kabel-TV-kanalerna ska du ringa direkt till Sappa på telefon 0774-444 744.

Vid fel på bredband och internet ska du ringa direkt till din egen leverantör.

Du som är pensionär kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns risk för att man ramla och slår sig. Det gäller till exempel gardinuppsättning, byte av glödlampor, hämta saker på vinden eller att ordna med sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare. Ring Fixarservicen 0250-55 24 08.

Temperaturen i lägenheten ska normalt hålla 21 grader +- 1 grad. Temperaturen mäts 1 meter från yttervägg och 60 cm upp från golvet. Vi loggar automatiskt temperaturen i våra lägenheter och sköter våra anläggningar med automatik.

Vid hastiga väderomslag – eller när temperaturen ute håller sig runt nollan – är det svårt för installationerna i fastigheten att hinna ställa om.

När det är vinter får man tänka på att det är kallare vid fönstret. Se till att möbler eller tjocka gardiner inte täcker för elementen.

När det är sommar och varmt i lägenheten – tänk på att vädra kvälls- och nattetid då luften ute är svalare. Dra gärna ner persienner eller dra för gardiner för att stänga värmen ute.

Vi kan bara hjälpa till med upplåsning under vår ordinarie arbetstid, och då kostar det 500 kronor. Anledningen att vi inte låser upp under övrig tid är en säkerhetsfråga för dig som hyresgäst då vi inte förvarar huvudnycklar i våra servicebilar. Du ska kunna vara trygg i att vi bara låser upp för den som ska ha tillgång till lägenheten. Ha gärna en extranyckel hos någon som du känner och kan hjälpa dig.

Om du behöver upplåsning under jourtid hänvisar vi till en låssmed som Orsa Lås på nummer 070-31 777 58. Eller Dala Lås & Larm Låsjour på 010-129 32 60.

Att det är härligt att grilla är vi många som tycker, men det gäller att göra det på ett säkert sätt och så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats. 

Ta reda på vad som gäller i ditt område genom att kontakta vår bobutik. Här finner du mer information om källsortering:

Dala Avfall Sorteringsguide

Nej, det är inte tillåtet att ställa upp någon typ av studsmatta eller pool på allmänna eller gemensamma markytor i området. Orsabostäder har inte möjlighet att bevaka att utrustningen eller användningen sker på ett riskfritt eller korrekt sätt.

Generellt så lämpar sig inte våra uteplatser för pooler, studsmattor eller annan större lekutrustning. En mindre pool är dock tillåtet liksom mindre lekutrustning. Du som hyresgäst bär då det fulla ansvaret för alla föremål och leksaker som finns på uteplatsen. 

Du är däremot välkommen att använda gräsytorna runt om din bostad för lek, spel och andra gemensamma aktiviteter.

Trasiga glödlampor och lysrör i lägenheten köper och byter du själv. Det gäller även glödlampor till spis, spiskåpa/fläkt och kylskåp.Tänk på att även byta glimtändaren när du byter lysrör. Belysning i allmänna utrymmen som trapphus och källare byter Orsabostäder.

Glödlampor och lysrör är förbrukningsmaterial och går sönder ibland. Billiga lampor har ofta kortare livslängd än de som kostar lite mer. Investera gärna i energilampor. De är lite dyrare i inköp men räcker tio gånger längre än vanliga glödlampor men slukar bara en femtedel av energin. En energilampa på 5 watt ger ljus motsvarande en vanlig lampa på 25 watt. Du gör en miljöinsats och får billigare elräkning.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

 

Orsabostäder har ett avtal med Nomor skadedjursbekämpning . Om du får – eller misstänker att du har – ohyra ska du i första hand kontakta Nomor direkt.

Ring Nomor på telefon 0771-122 300. Eller Nomors hemsida nomor.se/kontakt

Åtgärder som Nomor utför i din lägenhet bekostas av Orsabostäder.

Inbrott, brand och annan skada kan drabba dig när du minst anar. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador som du orsakar i fastigheten, det här gäller både din lägenhet, allmänna utrymmen eller hos din granne. Det är därför viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Läs mer på Konsumenternas.se

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som ska verka för medlemmarnas intressen. Orsabostäder och Hyresgästföreningens har ingått ett avtal om förhandling, en så kallad förhandlingsordning. Det innebär att Hyresgästföreningen förhandlar om hyresnivåerna i alla våra lägenheter. I dessa förhandlingar företräder Hyresgästföreningen alla hyresgäster oavsett om de är medlemmar eller inte. För detta arbete får Hyresgästföreningen en ersättning som idag är 12 kronor per lägenhet och månad, denna ersättning regleras i Hyresförhandlingslagen (1978:304). 

När du pyntar din balkong är det viktigt att du tänker på att inte hänga upp saker som kan trilla ned och skada någon. Häng därför blomlådor på insidan av balkongräcket.

Du som hyresgäst ska själv rensa vattenlås och golvbrunnen samt underhålla de synliga delarna av avloppet i din lägenhet. Tänk på vad man får och inte får spola ner i avloppet. Det enda som får spolas ner i avloppet är vätska, kiss och bajs samt toalettpapper.Det som orsakar stopp som man inte får spola ner i avloppet är matrester, kaffesump, hår, bomull, hushållspapper, servetter, olja och fettrester.Fler tips hur du går till väga finns här.

 

 

Vi får inte gå in oanmälda i din lägenhet om inte det är en nödsituation.

Men som hyresgäst är du skyldig att låta oss få tillträde till din bostad för vissa ändamål som exempel; tillsyn inför planerade reparationer, brådskande arbete, reparationer eller visning av din lägenhet när den är ledig för uthyrning.

Ja du får det på egen bekostnad tapetsera och måla men det är viktigt att det är fackmannamässigt utfört annars kan du bli ersättningsskyldig. Att måla direkt på tapet är inte fackmannamässigt ej heller att använda olämpligt materialval eller extrem färgsättning.

Om du har en fråga som inte besvaras här kan du kontakta oss: