Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Författare: Christer

2024 års hyresförhandling klar

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran på grund av kostnadsökningar i samhället. Årets förhandling är nu klar och överenskommelsen blev en

Försäljning klar av Dalagatan 1

Orsa Lokaler har sålt fastigheten Dalagatan 1. Ny ägare blir Sågbladet Fastighets AB. Tillträdesdagen för de nya ägarna blir efter en lantmäteriförrättning som gör att

Vi söker Drifttekniker

Orsabostäder söker nu efter en driven drifttekniker som vill stärka vår organisation. I dina arbetsuppgifter kommer du att arbeta med teknik och driftsfrågor som uppstår

Narkotikahundar tränar i våra trapphus

Vi hjälper företaget Drug detection dogs Dalarna att träna deras hundar att upptäcka droger i olika miljöer. Vi kommer låta dom träna i våra källarutrymmen

Natur och miljöboken

Orsabostäder fortsätter sitt samarbete med Natur och Miljöboken som fortsätter sitt arbete att sprida intresse, kunskap och förståelse till unga i Orsa om hållbar utveckling.

Semestertider

Under sommaren har vi begränsad bemanning i kundtjänst och fastighetsskötseln. Därför kan du få vänta lite extra på svar och felavhjälpning. Orsabostäder önskar en skön

Boinflytande under 2022

Under 2022 arbetade Orsabostäder och Hyresgästföreningen tillsammans med att utveckla boinflytandet i Orsa. Boinflytande är enkelt förklarat en möjlighet för dig som hyresgäst att vara

2023 års hyror är nu klara

Hyresförhandlingen mellan Orsabostäder och Hyresgästföreningen är nu klar och gav följande resultat; För Lägenheter höjs hyran med 4,44% från den 1/4 2023. Din nya hyra

Nya bostäder vid Lillån

Orsabostäder AB planerar för nya bostäder i kvarteret Hästen Orsabostäder har under sommaren haft en markanvisningstävling gällande en byggrätt på kvarteret Hästen vid Järnvägsgatan 27

Motorvärmarplats

Är du är intresserad att hyra en motorvärmarplats inför vintern kontakta då vår bobutik på 0250-55 21 76 eller info@orsabostader.se  

Vinnarna i gårdslotteriet

Under sommaren bjöd vi in våra hyresgäster på ett antal gårdsträffar där vi tillsammans med Hyresgästföreningen utbytte tankar och idéer kring boendet. Vi har nu

Gårdsträffar under 2022

Orsabostäder tillsammans med Hyresgästföreningen bjuder in dig som hyresgäst att dela med dig av dina tankar och förslag kring ditt boende och bomiljö. Vi träffas

Vårstädning på våra bostadsområden

Nu startar vi med att städa bort vintern i våra områden. Vi börjar med grusupptagning från parkeringar och gräsytor.  När vi kommer till ditt område