Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Författare: Christer

Semestertider

Under veckorna 27-31 har vi begränsad bemanning i kundtjänst och fastighetsskötseln. Därför kan du få vänta lite extra på svar och felavhjälpning. Orsabostäder önskar en

2024 års hyresförhandling klar

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran på grund av kostnadsökningar i samhället. Årets förhandling är nu klar och överenskommelsen blev en

Försäljning klar av Dalagatan 1

Orsa Lokaler har sålt fastigheten Dalagatan 1. Ny ägare blir Sågbladet Fastighets AB. Tillträdesdagen för de nya ägarna blir efter en lantmäteriförrättning som gör att

Narkotikahundar tränar i våra trapphus

Vi hjälper företaget Drug detection dogs Dalarna att träna deras hundar att upptäcka droger i olika miljöer. Vi kommer låta dom träna i våra källarutrymmen

Natur och miljöboken

Orsabostäder fortsätter sitt samarbete med Natur och Miljöboken som fortsätter sitt arbete att sprida intresse, kunskap och förståelse till unga i Orsa om hållbar utveckling.

Boinflytande under 2022

Under 2022 arbetade Orsabostäder och Hyresgästföreningen tillsammans med att utveckla boinflytandet i Orsa. Boinflytande är enkelt förklarat en möjlighet för dig som hyresgäst att vara

2023 års hyror är nu klara

Hyresförhandlingen mellan Orsabostäder och Hyresgästföreningen är nu klar och gav följande resultat; För Lägenheter höjs hyran med 4,44% från den 1/4 2023. Din nya hyra

Nya bostäder vid Lillån

Orsabostäder AB planerar för nya bostäder i kvarteret Hästen Orsabostäder har under sommaren haft en markanvisningstävling gällande en byggrätt på kvarteret Hästen vid Järnvägsgatan 27

Ny tvättstuga på Målargränd 5

2022-01-04 Till våra hyresgäster på Murargränd och Målargränd   Tvättstugor Vi har nu färdigställt servicebyggnaden på Målargränd 5. Nytt förråd, grov och fintvättstuga. Grovtvättstugan är