Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Nytt särskilt boende – Slipstenen

 

Orsa kommun bygger nytt äldreboende på Storgärdet. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt under 2027. På den här sidan kan du följa projektet. Bilden uppdateras med 10 minuters intervall.

Läs mer om projektet på Nytt särskilt boende – Slipstenen – Orsa kommun