Välkommen till Hyresgästsidan

_S9J0994

Som hyresvärd är det viktigt för oss att du som hyresgäst känner dig välinformerad samt vet vad du har för möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det kan till exempel handla om tillval och renovering om du vill förändra något eller vad det finns för Internetuppkoppling i din bostad.

Här har vi också samlat information om hur hyran ska betalas samt vad vi har för uthyrningspolicy. Det vill säga vad vi har för kriterier för att hyra ut en bostad och vad du som hyresgäst har för skyldigheter. Här får du också information om hur det går till om du vill byta bostad inom Orsabostäder.

Under ”Frågor och svar” har vi samlat de vanligaste frågorna vi får och givetvis svarat på dem. Läs gärna där innan du kontaktar oss.   

 Välkommen till hyresgästsidan.

Frågor & Svar

Här finns några vanliga frågor. Om du har en fråga som inte besvaras här kan du skicka e-post till oss, info@orsabostader.se

Du kan också ringa 0250-55 21 76.

Hur blir jag hyresgäst hos Orsabostäder?

– Till att börja med måste du bli registrerad i vår kö. Det kan du göra på sidan med Lediga lägenheter. Där finns också alla lediga lägenheter beskrivna. Här fyller du även i intresseanmälan för en viss lägenhet. Du kan förstås också ringa oss eller komma in i Bobutiken så berättar vi gärna vilka lägenheter som finns lediga.

Vad gör jag om jag vill byta lägenhet?

– För att få byta lägenhet måste man ha bott i sin nuvarande lägenhet i minst ett år. Uppsägningstid 3 månader gäller även vid byte. Det finns inte någon särskild kö för byte. Alla står i samma kö, även du som redan bor hos oss. Ansökan hittar du här.

Kontakta oss så får vi resonera om ditt framtida boende.

Blir du störd av din granne?

– Alla har olika uppfattningar om vad som är störande. Visst ska man ska kunna röra sig fritt i lägenheten utan att bli betraktad som störande. Men mellan kl 22.00 och 07.00 ska du visa extra hänsyn till dina närboende.

Om du anser att du blir störd av din granne, ta i första hand kontakt med hen och påtala att du blir störd. Om inget hjälper tar du kontakt med Orsabostäder.

Om störningen inträffar på kvälls- eller nattetid och är allvarlig ska du kontakta trygghetsjouren på 020-30 23 44. Där ska du uppge namn, adress och nummer, vad som händer och vem som stör dig. Självklart kommer det inte fram till den som stört vem det är som anmält. Vid en bekräftad störning får den störande betala 1000:- kronor.

Hur gör jag en felanmälan?

– När något är fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen vill vi att du gör en felanmälan. Vill du anmäla fel som inte är akuta fyller du i formuläret på  startsidan. Eller så ringer du till kontoret, 0250-55 21 76, kl. 08.00-11.30.
Vid akuta fel (vattenläcka, el-avbrott och liknande) som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktas jouren 020-30 23 44.
Om det är något fel med kabel-TV-kanalerna ska du ringa direkt till Sappa på telefon 0774-444 744.
Vid fel på bredband och internet ska du ringa direkt till din egen leverantör.
Du som är pensionär kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns risk för att man ramla och slår sig. Det gäller t.ex. gardinuppsättning, byte av glödlampor, hämta saker på vinden eller att ordna med sladdar och mattkanter för att göra bostaden säkrare. Ring Fixarservicen 0250-552408.

Vilken temperatur ska det vara i lägenheten?

Vad gör jag om jag blivit utelåst?

– Vi kan bara hjälpa till med upplåsning under vår ordinarie arbetstid. Och då kostar det 500:- kronor. Anledningen att vi inte låser upp under övrig tid är en säkerhetsfråga för dig som hyresgäst då vi inte förvarar huvudnycklar i våra servicebilar. Du ska kunna vara trygg i att vi bara låser upp för den som ska ha tillgång till lägenheten. Ha gärna en extranyckel hos någon som du känner och kan hjälpa dig. Om du behöver upplåsning under jourtid hänvisar vi till Orsa Lås som har telefonnummer 0250-40719.

Hur fungerar källsorteringen av hushållsavfall?

– Här finner du mer information om källsortering.

Sorteringsguiden

Hur gör jag adressändring när jag flyttar?

– När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Detta gäller vid in- och utflytt

Tillgång till lägenheten

Utflyttande hyresgäst har rätt att ha kvar lägenheten och nycklarna till kl. 12.00 påföljande vardag efter månadsskiftet. Det innebär att du som inflyttande hyresgäst kan ”missa” någon eller några dagar i början av månaden. Om du behöver flytta in tidigare kan du ta kontakt med den utflyttande hyresgästen och kanske få flytta in i ett rum eller förråd. Vid en tidigare överenskommen inflytt ansvarar ni själva för att städningen blir korrekt.

Avflyttningsstädning

Som utflyttade hyresgäst har du ansvaret att lägenheten är urplockad och rengjord, här finns en checklista för flyttstädning som kan vara bra att ha till hands. Det är mycket viktigt att du städar lägenheten innan utflytt annars kommer vi att debitera dig för städning och detta kan bli mycket dyrt. Städningen ska kontrolleras och godkännas av oss, ring Orsabostäder på 0250-552176 och boka tid.

Har du inte möjlighet att städa själv kan du anlita en städfirma och ansöka om RUT avdrag. Länk till skatteverkets sida.

Avflyttningsbesiktning

I mitten av månaden då du ska flytta kontaktar vi dig för att boka tid för slutbesiktningen. Denna kan då även omfatta städningen förutsatt att du är klar. Helst vill vi att du är närvarande vid besiktningen. Du kan då åtgärda eventuella anmärkningar genast.

Som inflyttande hyresgäst får du ett besiktningsprotokoll. Kontakta oss snarast om du upptäcker något som bör åtgärdas.

Nycklar

Normalt får du kvittera ut 3 nycklar till lägenheten. När du flyttar ska alla nycklar återlämnas. Det gäller också om du gjort nya nycklar eller satt in ett eget lås. Om det fattas nycklar måste vi stifta om låscylindern vilket kostar dig 2000 kronor. Som inflyttande hyresgäst ska du vara säker på att ingen obehörig kommer in i din lägenhet.

Alla nycklar ska lämnas och hämtas hos oss för att kvittering ska ske.

Elabonnemang

Vi meddelar Ellevio när en lägenhet byter hyresgäst. Du behöver alltså INTE säga upp ditt elabonnemang. Ellevio meddelar din leverantör. Som utflyttande hyresgäst får du slutfakturor. Som inflyttande hyresgäst kommer du att få ett brev från Ellevio där du får välja leverantör. Om du inte väljer något blir det GodEl som blir din leverantör av el.

Observera att du måste ha ett elabonnemang under hela den tid du hyr lägenheten. Du får inte säga upp elabonnemanget i förtid även om du flyttar ur lägenheten tidigare än hyresavtalet säger.

Internet

Vid utflytt måste du säga upp eller flytta ditt internetabonnemang till ditt nya boende.

Som inflyttande hyresgäst skaffar du ett abonnemang genom att ta kontakt med Open Universe.

Hemförsäkring och folkbokföring

Enligt hyresavtalet måste du ha en hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
Du ska vara mantalskriven där du bor. Flyttanmälan gör du på Skatteverkets hemsida Folkbokföring

Tillfälligt parkeringstillstånd vid flytten

Tänk på att vi har parkeringsövervakning på våra områden. Ta kontakt med oss om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd vid in och utflytt.

Boinflytande

– du kan vara med och påverka

inflytande

Som hyresvärd vill vi att Du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din boendemiljö. Därför tar vi gärna del av dina kunskaper och erfarenheter när det gäller våra bostadsområden. Genom att skapa dialog kan vi tillsammans göra livet enklare och Orsa mer tilltalande. Därför vill vi ha just ditt förslag på vad som kan öka trivseln i ditt område.

Lämna redan nu in skriftliga förslag på vad Du vill förbättra. Du kan också mejla oss ditt förslag på info@orsabostader.se. Vi kommer att ha möten områdesvis dit alla förstås är välkomna. Målet är att vi tillsammans kommer fram till hur vi kan organisera boendeinflytandet framledes. Håll utkik efter aktuella datum för ditt område.

Var med och skapa din närmiljö

Du kan nu vara med och skapa trivsel genom att aktivt delta i utformningen av ditt bostadsområde.

Fundera över:
Vad kan vi som hyresvärd göra för att förbättra och uppmuntra till?

 • Utemiljön
 • Inre miljön
 • Aktiviteter
 • Möten

Prata gärna ihop er och utforma förslag gällande vad ni vill göra med just ert område.

Bredband

Breband

Orsabostäder är anslutet till Orsa Kommuns stadsnät.
Stadsnät är ett begrepp som innebär att man bygger en lokal infrastruktur (fibernät) med syfte att erbjuda anslutning för fastighetsägarna i en stad, kommun eller större ort.

Om du vill se vilka internetleverantörer som finns i nätet klickar du här

För att felanmäla en internettjänst kontaktar du din leverantör.

Du hittar en guide för inkoppling här

Du som bor eller ska flytta till Frelinsgränd har tyvärr inte möjlighet att välja Open Universe som leverantör utan kontaktar istället Telia

Kabel-TV

Här ser du vårt basutbud,

För att få tillgång till digital-TV med hela Sappas utbud hänvisar vi till deras hemsida www.sappa.se 

Du kan också ringa Sappa på telefon 0774-444 744

Du kan även få fler TV-kanaler om du nyttjar stadsnätet. Kontakta i så fall din leverantör av internet.

Kvarterslokaler

Vi har två kvarterslokaler som du kan nyttja. De finns på Storgärdet och Kungsfågelvägen. Båda lokalerna bokas hos oss på kontoret. Telefon 0250-552176.

Kvarterslokalerna passar utmärkt att använda om du t.ex. ska ha ett barnkalas eller annan familjesammankomst. Eller du kanske vill göra något roligt tillsammans med dina grannar.

Reglerna för att få låna kvarterslokalen är dessa.

 • Du som hyr ska vara hyresgäst hos oss och ha fyllt 25 år.
 • Lokalen ska hållas rök- och djurfri.
 • Ingen alkohol får förekomma.
 • Lokalen får inte nyttjas för näringsverksamhet.
 • Lokalen får hyras fram till kl. 22.00.
 • Du som hyr ska städa och göra fint efter dig. Om vi inte godkänner städningen anlitar vi en firma och kostnaden debiteras dig.

Barnen på Kungsfågelvägen har dukat till kalas efter skolavslutningen

Betalning av hyran

Hyran

Hyran ska ALLTID betalas i förskott. Betalningen ska göras den sista dagen i månaden innan. T.ex. ska hyran för september betalas senast den sista augusti.

Betalning görs i första hand till vårt plusgirokonto 4819803-0. Då måste du ange det OCR-nummer som gäller för den hyra du ska betala.

Du kan också betala till konto 498033-0 och då anger du namn eller personnummer och vilken hyra det gäller.

Vi vill gärna tipsa om autogiro. Då dras hyresbeloppet automatiskt den sista vardagen i månaden. Du behöver då inte hålla reda på hyresavier och betalningar. Ditt enda åtagande är att se till att hela hyresbeloppet finns på ditt konto när dragningen ska göras. Klicka här så kan du skriva ut en blankett som lämnas till oss.

Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet vidare till vårt inkassobolag som är Lowell. De skickar sedan ett krav till dig. Då måste du också betala inkassokostnaden som är på 180:- kronor. Observera att vi INTE skickar någon påminnelse innan vi skickar ärendet vidare.

Områdesvärd

_BJO0636

Här kan du se vem som är din värd på ditt område

Patrik Lindström
Storgärdet och Barken.

Micke Näs
Sturegatan, Malmtorget, Nygatan, Storgatan 11 och Malmgatan.

Mats Lindgren
Centrum, Brömsen, Ekbacken, Dr Ahlbergs väg, Staren och Frelins gränd.

Magnus Bengtar
Berget, Skattungbyn, Järnvägsgatan, Storgatan 16, Ivars Kistis, Per Olofsgatan, Ön och Måsen

Alla fastighetsskötare nås genom att ringa vårt kontor 0250-552176.

 

Orsabostäder AB tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har beaktansvärt skäl:

 • Tillfälligt arbete/studier på annan ort.
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när man vill provbo i ett parförhållande.

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav för skulder och betalningsanmärkningar (avsnitt 5.4) och skötsel (se avsnitt 5.8).

Skriftligt godkännande krävs från Orsabostäder AB för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som du kan skriva ut här. Ansökan om andrahandsuthyrning
Ansökan ska göras minst fyra veckor före. Ansökan beviljas i 6 månader, inklusive uppsägningstiden på tre månader. Eventuellt kan andrahandsuthyrningen förlängas i 6 månader.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Det är också förstahandshyresgästen som är ansvarig för hur lägenheten lämnas när lägenheten sagts upp. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan. Ett sådant kan du skriva ut här.  Hyresavtal – i andra hand

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.

Olovlig andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning. Från 1 oktober 2019 gäller nya strängare regler. Vid olovlig andrahandsuthyrning kan du sägas upp från avtalet omedelbart utan att först få en varning och tillfälle till rättelse. Du får heller inte ta ut mer hyra än vad som är din faktiska kostnader, d.v.s. hyran och t.ex. el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad får du lägga på upp till 15 %.

Om andrahandsuthyrningen är olovlig OCH andrahandshyran för hög kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

Policy och riktlinjer för uthyrning

Uthyrning

Uthyrningspolicy

Hos Orsabostäder AB ska alla känna sig välkomna att hyra sin bostad. Uthyrningen ska präglas av transparens, tydlighet och alla människors lika värde.
Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.
Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tolfte månad.

Riktlinjer för uthyrning

Läs här om vad som gäller när du vill hyra och när du hyr en lägenhet hos oss.

thumbnail of Uthyrning riktlinjer rev 1

Tillval och renovering

Tillval

Orsabostäder tillämpar ett system som heter VLU, Valfritt LägenhetsUnderhåll. Det innebär att du har en möjlighet att själv kunna utforma och färgsätta golv och väggar i din lägenhet. Våra hyror inkluderar inte underhåll av lägenhetens ytskikt, det vill säga golv, tapetsering eller målning av väggar, tak, och snickerier. Hyrorna är därför lägre än de skulle ha varit om underhållet hade ingått som hos många andra bostadsbolag. 

Med VLU är det du som bestämmer vad som ska åtgärdas i lägenheten och när det ska utföras. Detta gäller endast i ”torra utrymmen”. Badrummet är Orsabostäders ansvar att renovera, för att få det fuktsäkert.
Du beställer jobbet av oss och får ett tillägg på hyran som en avbetalning.

Månadskostnad för VLU är följande från och med 2021-05-01.
Kostnaden för nya tapeter ligger på hyran i 8 år. Kostnaden om du vill ha nya vinylgolv ligger kvar i 12 år.

Kök:
Målning tak och tapeter: 60:-kr/mån (8 år)
Golv: 48:-kr/mån (12 år)
Köksluckor: 110:-kr/mån

Hall:
Målning tak och tapeter: 55:-kr /mån (8 år)
Golv: 48:-kr/mån (12 år)

Vardagsrum:
Målning tak och tapeter: 108:-kr/mån (8 år)
Golv/slipning av parkett: 96:-kr/mån (12 år)

Sovrum:
Målning tak och tapeter: 78:-kr/mån (8 år)
Golv: 66:-kr/mån (12 år)

Kostnaden tas ut som ett hyrestillägg fr o m första kvartalet efter det att arbetet har utförts. Efter betalningstiden slut faller tillägget bort tills nya åtgärder beställs. Observera att nytt underhåll för samma åtgärd och rum kan beställas först sedan föregående slutbetalats.
En förutsättning för att du ska få beställa underhåll inom VLU är att du skött dina hyresbetalningar.

Så här gör du!

 1. Kontakta kontoret för information, tapet-, färg- och mattval samt beställning.
 2. Vi gör en underhållsorder till vår entreprenör.
 3. Entreprenören kontaktar dig för att bestämma tid när arbetet skall utföras.
 4. Kvartalet efter det att arbetet är utfört påbörjas debiteringen genom tillägg på hyran, du får alltså ingen faktura.

Fyra fina fördelar för dig:
Med VLU anpassas hyran efter dina egna val.
Du bestämmer själv vad du vill ha åtgärdat och när du vill ha det utfört.
Du behöver inte betala för någon annans slitage eftersom underhållet inte ingår i hyran.
Du betalar endast för åtgärder i din egen lägenhet.

Trivsel och hänsyn

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Alla måste vi därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen.

Det är också viktigt att du sköter om din lägenhet på bästa sätt.

Felanmälan – allvarliga fel i lägenheten eller i huset

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid.

Ring oss på 0250-552176, vardagar 08,00 – 11,30

Vid akuta fel – övriga tider – ringer du jouren 020-302344
”Akuta fel” är fel som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Ohyra

Orsabostäder har ett avtal med Nomor skadedjursbekämpning . Om du får – eller misstänker att du har – ohyra ska du i första hand kontakta Nomor direkt på telefon 023-792990. Åtgärder som Nomor utför bekostas av Orsabostäder.

Trapphus och entré

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller ett brandtillbud. Dessa saker ska ställas i respektive förråd eller tas in i lägenheten. Det är heller inte tillåtet med mattor, skor osv i trapphuset. Du debiteras 500:- kr om vi tvingas ta bort saker.
Vid fel i gemensamma utrymmen bör du göra en felanmälan. Ring oss på telefon 0250-552176

Tvättstugor

Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den! Städa och gör fint när du är klar med tvätten. Den tid du bokat är din tid och ingen annans. Ordningsregler för tvättstugan finns anslagna och ska förstås följas.

Om du behöver en ny tagg eller bokningscylinder kostar det 200:- kronor.

Vi har två grovtvättstugor – på Storgärdet och på Malmgatan – för grövre tvätt såsom mattor, madrasser o. dyl. Kontakta oss för att få tillgång till dessa. Observera att mattor med gummiundersida absolut inte får tvättas i maskinerna.

Ljudnivå

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om eller spika i väggarna efter klockan 22.00 eller före 07.00.

Fest

Meddela gärna dina grannar om du ska ha en fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräcklig hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Störande grannar

Om du inte kan, eller vill, ta kontakt med den som stör ska du kontakta oss. Störningsjouren har telefonnummer 020-302344. Detta nummer ringer du under pågående störning! Orsabostäder debiterar den störande hyresgästen 1000:- kr vid en bekräftad störning.

Rökning

Tänk på att rökning kan uppfattas som störande för dina grannar. Du får absolut inte röka i de allmänna utrymmena såsom trapphus, källare eller tvättstuga. Undvik att röka på balkong eller uteplats.

Fimpar får förstås inte slängas vid entrén eller ut från balkongen.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur såsom hund, katt, burfåglar, akvariefiskar, hamster mm i din lägenhet. Hundar får inte rastas på trädgårdsytorna. Du ska också plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig i barnens sandlådor. Tänk på att du behöver särskilt tillstånd från Miljönämnden för att ha kräldjur och spindlar.

Brand

Tänk på brandfaran! Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Har du ingen så kontakta oss, 0250-552176. Ring oss också om batteriet behöver bytas.

Om du reser bort

Tänk på att tömma soporna. Låt gärna någon titta till din lägenhet ibland. Eftersänd posten eller låt någon ta hand om den. Om du reser bort en längre tid bör du meddela oss.

Vårda din lägenhet

Som hyresgäst är du skyldig att hålla din lägenhet i gott skick. Ett visst slitage är naturligt, men du tjänar på att vårda din lägenhet väl. Då slipper du betala för att återställa lägenheten den dag du flyttar.

Vill du tapetsera, måla eller dylikt på egen bekostnad, det är ok men kom ihåg att alla egna arbeten ska vara fackmannamässigt utförda, annars kan du komma att bli ersättningsskyldig.

Här finns några tips om den regelbundna skötseln att tänka på. Vårda din lägenhet.

Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något kontaktar du oss på telefon 0250-552176 eller via mejl info@orsabostader.se

Hyresförhandling

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran p.g.a. kostnadsökningar. Förhandlingarna för 2021 är nu avslutade och gav följande resultat.

Lägenheter höjs med 2,2 % fr.o.m. 2021-04-01.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig
Orsabostäder AB, Frelins gränd 10, 794 30 Orsa, 556215-5084, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Dataskyddsombud är Katarina Norlin som nås på telefon 0250-26126.

När du ställer dig i vår bostadskö
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss pga. av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer dock vi att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet och beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud är Katarina Norlin. Undrar du över något angående personuppgifter är du välkommen att kontakta henne på telefon 0250-26126 eller mejl katarina.norlin@mora.se