Välkommen till Hyresgästsidan

Hyresgast

Som hyresvärd är det viktigt för oss att du som hyresgäst känner dig välinformerad samt vet vad du har för möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det kan till exempel handla om tillval och renovering om du vill förändra något eller vad det finns för Internetuppkoppling i din bostad.

Här har vi också samlat information om hur hyran ska betalas samt vad vi har för uthyrningspolicy. Det vill säga vad vi har för kriterier för att hyra ut en bostad och vad du som hyresgäst har för skyldigheter. Här får du också information om hur det går till om du vill byta bostad inom Orsabostäder.

Under ”Frågor och svar” har vi samlat de vanligaste frågorna vi får och givetvis svarat på dem. Läs gärna där innan du kontaktar oss.   

 Välkommen till hyresgästsidan.

Frågor & Svar

Här finns några vanliga frågor. Klicka på frågan du behöver svar på så kommer svaret fram. Om du har en fråga som inte besvaras här kan du skicka e-post till oss, info@orsabostader.se

Du kan också ringa 0250-55 21 76.

Hur blir jag hyresgäst hos Orsabostäder?

– Under Lediga lägenheter finns alla lediga lägenheter beskrivna. Här kan du även fylla i intresseanmälan. Du kan också ringa oss eller komma in i Bobutiken så berättar vi gärna vilka lägenheter som finns lediga.

Vad gör jag om jag vill byta lägenhet?

– För att få byta lägenhet måste man ha bott i sin nuvarande lägenhet i minst ett år. Uppsägningstid 3 månader gäller även vid byte.

Kontakta oss så får vi resonera om ditt framtida boende.

Blir du störd av din granne?

– Alla har olika uppfattningar om vad som är störande. Visst ska man ska kunna röra sig fritt i lägenheten utan att bli betraktad som störande. Men mellan kl 22.00 och 07.00 ska du visa extra hänsyn till dina närboende.

Om du anser att du blir störd av din granne, ta i första hand kontakt med hen och påtala att du blir störd. Om inget hjälper tar du kontakt med Orsabostäder.

Om störningen inträffar på kvälls- eller nattetid och är allvarlig ska du kontakta trygghetsjouren på 020-30 23 44. Där ska du uppge namn, adress och nummer, vad som händer och vem som stör dig. Självklart kommer det inte fram till den som stört vem det är som anmält. Vid en bekräftad störning får den störande betala 700:- kronor.

Hur gör jag en felanmälan?

– När något är fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen vill vi att du gör en felanmälan. Vill du anmäla fel som inte är akuta ringer du till kontoret, 0250-55 21 76. Vid akuta fel (vattenläcka, el-avbrott och liknande) som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktas jouren 020-30 23 44.
Om det är något fel med kabel-TV-kanalerna ska du ringa direkt till Sappa på telefon 0774-444 744.
Vid fel på bredband och internet ska du ringa direkt till din egen leverantör.

Vad gör jag om jag blivit utelåst?

– Vi kan bara hjälpa till med upplåsning under vår ordinarie arbetstid. Och då kostar det 500:- kronor. Anledningen att vi inte låser upp under övrig tid är en säkerhetsfråga för dig som hyresgäst. Du ska kunna vara trygg i att vi bara låser upp för den som ska ha tillgång till lägenheten.

Hur fungerar källsorteringen avhushållsavfall?

– Här finner du mer information om källsortering.

www.nodava.se

 

Trivsel och hänsyn

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Alla måste vi därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen.

Trapphus och entré

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller ett brandtillbud. Dessa saker ska ställas i respektive förråd eller tas in i lägenheten. Det är heller inte tillåtet med mattor, skor osv i trapphuset.
Vid fel i gemensamma utrymmen bör du göra en felanmälan. Ring oss på telefon 0250-552176

Felanmälan – allvarliga fel i lägenheten eller i huset

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid.

Ring oss på 0250-552176, vardagar 08,00 – 11,30

Vid akuta fel – övriga tider – ringer du jouren 020-302344
”Akuta fel” är fel som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Ljudnivå

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om eller spika i väggarna efter klockan 22.00 eller före 07.00.

Fest

Meddela gärna dina grannar om du ska ha en fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräcklig hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Störande grannar

Om du inte kan, eller vill, ta kontakt med den som stör ska du kontakta oss. Störningsjouren har telefonnummer 020-302344. Detta nummer ringer du under pågående störning! Orsabostäder debiterar den störande hyresgästen 700:- kr vid en bekräftad störning.

Tvättstugor

Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den! För allas trevnad är det viktigt att hålla sig till sin bokade tid i tvättstugan.

Vi har två grovtvättstugor – på Storgärdet och på Malmgatan – för grövre tvätt såsom mattor, madrasser o. dyl. Kontakta oss för att få tillgång till dessa. Observera att mattor med gummiundersida absolut inte får tvättas i maskinerna.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur såsom hund, katt, burfåglar, akvariefiskar, hamster mm i din lägenhet. Hundar får inte rastas på trädgårdsytorna. Du ska också plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig i barnens sandlådor. Tänk på att du behöver särskilt tillstånd från Miljönämnden för att ha kräldjur och spindlar.

Ohyra

Orsabostäder har ett avtal med Nomor. Om du får – eller misstänker att du har – ohyra ska du i första hand kontakta Nomor direkt på telefon 023-792990. All bekämpning bekostas av Orsabostäder.

Om du reser bort

Tänk på att tömma soporna. Låt gärna någon titta till din lägenhet ibland. Eftersänd posten eller låt någon ta hand om den. Om du reser bort en längre tid bör du meddela oss.

Rökning

är inte tillåten i trapphuset eller andra gemensamma utrymmen. Tänk också på att rökning på balkongen kan uppfattas som störande av grannarna. Fimpar får förstås inte slängas vid entrén eller ut från balkongen.

Brand

tänk på brandfaran! Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Har du ingen så kontakta oss, 0250-552176

Områdesvärd

_BJO0636

Här kan du se vem som är din värd på ditt område

Jan Bäsén
Storgärdet och Barken.

Micke Näs
Sturegatan, Malmtorget, Nygatan, Storgatan 11 och Malmgatan.

Mats Lindgren
Centrum, Brömsen, Ekbacken, Dr Ahlbergs väg, Staren och Frelins gränd.

Magnus Bengtar
Berget, Skattungbyn, Järnvägsgatan, Storgatan 16, Ivars Kistis, Per Olofsgatan, Ön och Måsen

Alla fastighetsskötare nås genom att ringa vårt kontor 0250-552176.

 

Boinflytande

– du kan vara med och påverka

inflytande

Som hyresvärd vill vi att Du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din boendemiljö. Därför tar vi gärna del av dina kunskaper och erfarenheter när det gäller våra bostadsområden. Genom att skapa dialog kan vi tillsammans göra livet enklare och Orsa mer tilltalande. Därför vill vi ha just ditt förslag på vad som kan öka trivseln i ditt område.

Lämna redan nu in skriftliga förslag på vad Du vill förbättra. Du kan också mejla oss ditt förslag på info@orsabostader.se. Under hösten kommer vi att kalla till möten områdesvis dit alla är välkomna. Målet är att vi tillsammans kommer fram till hur vi kan organisera boendeinflytandet framledes. Håll utkik efter aktuella datum för ditt område.

Var med och skapa din närmiljö

Du kan nu vara med och skapa trivsel genom att aktivt delta i utformningen av ditt bostadsområde.

Fundera över:
Vad kan vi som hyresvärd göra för att förbättra och uppmuntra till?

 • Utemiljön
 • Inre miljön
 • Aktiviteter
 • Möten

Prata gärna ihop er och utforma förslag gällande vad ni vill göra med just ert område. Vi kallar till möten under hösten.

Kvarterslokaler

Vi har två kvarterslokaler som du kan nyttja. De finns på Storgärdet och Kungsfågelvägen. Båda lokalerna bokas hos oss på kontoret. Telefon 0250-552176.

Kvarterslokalerna passar utmärkt att använda om du t.ex. ska ha ett barnkalas eller annan familjesammankomst. Eller du kanske vill göra något roligt tillsammans med dina grannar.

Reglerna för att få låna kvarterslokalen är dessa.

 • Du som hyr ska vara hyresgäst hos oss och ha fyllt 25 år.
 • Lokalen ska hållas rök- och djurfri.
 • Ingen alkohol får förekomma.
 • Lokalen får inte nyttjas för näringsverksamhet.
 • Lokalen får hyras fram till kl. 22.00.
 • Du som hyr ska städa och göra fint efter dig. Om vi inte godkänner städningen anlitar vi en firma och kostnaden debiteras dig.

Barnen på Kungsfågelvägen har dukat till kalas efter skolavslutningen

Tillval och renovering

Tillval

Orsabostäder tillämpar ett system som heter VLU, valfritt lägenhetsunderhåll. Det innebär att du har en möjlighet att själv kunna utforma och färgsätta golv och väggar i din lägenhet

Med VLU är det du som bestämmer vad som ska åtgärdas i lägenheten och när det ska utföras. Detta gäller endast i ”torra utrymmen”. Badrummet är Orsabostäders ansvar att renovera, för att få det fuktsäkert.
Du väljer om du vill beställa jobbet av oss och få ett tillägg på hyran (som en avbetalning) eller om du vill göra det själv. Du bör dock tänka på att åtgärderna inte får avvika från vad som kan anses normalt beträffande matt-, tapet- och färgval. Åtgärderna ska även vara fackmannamässigt utförda.

Månadskostnad för VLU är följande.
Kostnaden för nya tapeter ligger på hyran i 8 år. Kostnaden om du vill ha nya golv ligger på i 12 år.

Kök:
Tapeter: 50:-kr
Golv: 40:-kr
Luckor: 110:-kr

Hall:
Tapeter: 46:-kr
Golv: 40:-kr

Vardagsrum:
Tapeter: 90:-kr
Golv/slipning av parkett: 80:-kr

Sovrum:
Tapeter: 65:-kr
Golv: 55:-kr

Kostnaden tas ut som ett hyrestillägg fr o m första kvartalet efter det att arbetet har utförts. Efter betalningstiden slut faller tillägget bort tills nya åtgärder beställs. Observera att nytt underhåll för samma åtgärd och rum kan beställas först sedan föregående slutbetalats.
En förutsättning för att du ska få beställa underhåll inom VLU är att du skött dina hyresbetalningar

Så här gör du!

 1. Kontakta kontoret för information, tapet-, färg- och mattval samt beställning.
 2. Vi gör en underhållsorder till vår entreprenör.
 3. Entreprenören kontaktar dig för att bestämma tid när arbetet skall utföras.
 4. Kvartalet efter det att arbetet är utfört påbörjas debiteringen genom tillägg på hyran, du får alltså ingen faktura.

 Fyra fina fördelar för dig:
Med VLU anpassas hyran efter dina egna val.
Du bestämmer själv vad du vill ha åtgärdat och när du vill ha det utfört.
Du behöver inte betala för någon annans slitage eftersom underhållet inte ingår i hyran.
Du betalar endast för åtgärder i din egen lägenhet.

Bredband

Breband

Orsabostäder är anslutet till Orsa Kommuns stadsnät.
Stadsnät är ett begrepp som innebär att man bygger en lokal infrastruktur (fibernät) med syfte att erbjuda anslutning för fastighetsägarna i en stad, kommun eller större ort.

I Stadsnätet råder fri konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. Som kund har du alltså full valfrihet, du byter om du inte är nöjd helt enkelt.

Tack vare denna konkurrens har vi ett läge där kvaliteten höjs och priset blir lågt. Det här är en del av en viktig infrastruktur, precis som vatten, el och värme.

Läs mer om dina möjligheter här! orsa.openuniverse.se Där väljer du vilken leverantör du vill ha och vilken hastighet du behöver. Du kan också ringa direkt till Open Universe, 0770-82 55 55.

Kabel-TV

Basutbudet som du har tillgång till direkt i antennuttaget är följane.

SVT1
SVT2
TV3
TV4
Kanal 5
TV6
Sjuan
TV8
Kanal 9

TV10
Kanal 11
TV12
SVT24
Barnkanalen
Kunskapskanalen
Dalavision
Sappakanalen

För att få tillgång till digital-TV med hela Sappas utbud hänvisar vi till deras hemsida www.sappa.se 

Du kan också ringa Sappa på telefon 0774-444 744

Du kan även få fler TV-kanaler om du nyttjar stadsnätet. Kontakta i så fall din leverantör av internet.

Om du bor på Frelins gränd har du ett annat kabel-TV-bolag. För att felanmäla till Sat-kab ringer du 023-24450.

Betalning av hyran

Hyran

Hyran ska ALLTID betalas i förskott. Betalningen ska göras den sista dagen i månaden innan. T.ex. ska hyran för september betalas senast den sista augusti.

 1. Betalning görs till vårt plusgirokonto 4819803-0. Då måste du ange det OCR-nummer som gäller för den hyra du ska betala.

 

Du kan också betala till konto 498033-0 och då anger du namn eller personnummer och vilken hyra det gäller.

 

Vi vill gärna tipsa om autogiro. Då dras hyresbeloppet automatiskt den sista vardagen i månaden. Du behöver då inte hålla reda på hyresavier och betalningar. Ditt enda åtagande är att se till att hela hyresbeloppet finns på ditt konto när dragningen ska göras. Klicka här så kan du skriva ut en blankett som lämnas till oss.

 

Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet vidare till vårt inkassobolag som är Lindorff. De skickar sedan ett krav till dig. Då måste du också betala inkassokostnaden som är på 180:- kronor. Observera att vi INTE skickar någon påminnelse innan vi skickar ärendet vidare.

 

Om du vet med dig att du av någon anledning kommer att bli sen med hyran så ring oss! Du kan få anstånd med betalningen. Du kan också få göra en avbetalningsplan.

 

Årlig höjning av hyran

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran p.g.a. kostnadsökningar. Förhandlingarna för i år är nu avslutade och gav följande resultat.

Lägenheter höjs med 1,1 %

Bilplatser höjs med 5,0 %

Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 3,5 %

Höjningarna gäller från 2017-04-01

Uthyrningspolicy

Uthyrning

Kriterierna för att få hyra en lägenhet är:

 • Sökande ska vara fyllda 18 år
 • Den sökande ska kunna visa egen inkomst minst sex månader från godkännandetillfället.
 • Egen inkomst kan vara:
  – Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  – A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  – Studiemedel
  – Pension
  – Etableringsersättning
  – Ersättning från Försäkringskassan (exempel, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning om man är föräldraledig från ett arbete).
 • Inkomst före skatt ska vara minst tre gånger hyran
 • Den sökande ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från senaste egna boendet.
 • Den sökande ska ha gällande hemförsäkring vid inflyttningen.
 • Den sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.

Krav för godkännande av interna bostadssökande – lägenhetsbyte:

 • Inga skulder till Orsabostäder
 • Inga störningar
 • Inga inkassokrav under den senaste 12 månaders perioden
 • Ska ha bott i lägenheten i minst 12 månader innan lägenhetsbytet.

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Orsabostäder när du tecknar hyresavtal, kommer endast att användas i den utsträckning som är nödvändig under din tid som hyresgäst hos oss. Till exempel behövs uppgifterna för att vi ska kunna skicka ut hyresavier, då vi förhandlar om hyror samt för att du ska kunna ta del av information och andra utskick från oss. Under din tid som hyresgäst hos Orsabostäder kan det också hända att andra personuppgifter om dig kommer att behandlas, t ex vid störning i boendet eller felanmälningar.

 

Inom ramen för vad som medges enligt offentlighets- och sekretessbestämmelserna kan Orsabostäder komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som efterfrågar dessa eller andra verksamheter som är relevanta för dig som hyresgäst. Det kan t.ex. gälla företag som hjälper oss att genomföra kundenkäter eller till organisationer som Orsabostäder samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till aktörer som erbjuder boenderelaterade produkter och tjänster, t ex försäkringsbolag som erbjuder förmånlig hemförsäkring. Meddela oss om du inte önskar dessa erbjudanden, så ser vi till att du inte får dem.

 

Du har rätt att gratis en gång om året – efter skriftlig ansökan – få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlats och hur de behandlats. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlats.

 

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till anledingen varför uppgifterna ursprungligen behövdes.