Author: Agneta Markegard

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har hyrorna för bostäder höjts med 3 %. Denna höjning gäller från 1 mars 2019. Hyresbeloppen för bilplatser och lokaler har höjts med 5 %. Dessa ökningar gäller från 1 januari 2019. Hyresavier för första kvartalet har redan skickats ut. Därför kommer den nya...

För att kunna söka - och få - lägenhet hos oss måste du vara inskriven i vårt köregister. Detta görs enklast genom att gå in på sidan med lediga lägenheter. Att stå i kön är helt kostnadsfritt. Komihåg att du måste höra av dig till oss...