11/11 Vattenavstängning på Brömsen

11/11 Vattenavstängning på Brömsen

Vattnet kommer akut att stängas av på Brömsen mellan kl 8:30- 9:45