Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Vårstädning på våra bostadsområden

Nu startar vi med att städa bort vintern i våra områden. Vi börjar med grusupptagning från parkeringar och gräsytor.  När vi kommer till ditt område går tyvärr inte att säga, det beror mycket på hur mycket tid respektive område tar men är även beroende av vädret. Vi kommer också att behöva sopa parkeringar i flera omgångar.

Om du vill göra en felanmälan gör det här på vår hemsida eller på telefon på 0250-55 21 76. Anmäl inte till våra fastighetsskötare för vi behöver få in din felanmälan i våra verksamhetssystem.