Underhållsspoling Kv. Brömsen

Underhållsspoling Kv. Brömsen

Vi kommer tillsammans med VVS teknik att underhållsspola avloppen i lägenheterna på
Kyrkogatan 17 under vecka V39.
Underhållet görs för att minska risken för stopp i ledningar och förlänga livstiden på avloppssystemet.
Praktiskt utförs det enlig följande, en spolslang med hetvatten förs in i avloppet under diskbänken i handfatet och i golvbrunnarna på WC/badrum.
Mer detaljerad information kommer att skickas ut med info om tider.

Vi följer folkhälsoinstitutet rekommendationer om Covid19 och det är viktigt att du kontaktar numret nedan om du inte vill ha besök eller har frågor.

Kontakt är VVS Teknik Gävle Dala AB 023-70 41 00 alt. 026-63 55 00