Rensning av förråd på Barkgatan 3

Rensning av förråd på Barkgatan 3

Med anledning av branden i källaren på Barkgatan 3.

Om du förvarat föremål i förrådet så ber vi dig att inventera och flytta ut det som du vill spara. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har anspråk på skadat lösöre. Senast den 30/10 2020 ska det vara klart, lämna sedan förrådet upplåst. Därefter kommer allt kvarvarande att dokumenteras och kastas.