Olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning

Från 2019-10-01 är lagen strängare vad gäller olovlig andrahandsuthyrning. För att hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av oss. Läs mer om andrahandsuthyrning här. Har du inte vårt tillstånd är det en olovlig andrahandsuthyrning.

Om du hyr ut din lägenhet olovligen kan ditt hyresavtal sägas upp med omedelbar verkan. Hyresvärden behöver inte skicka en varning och du har inget tillfälle till rättelse. Du får som förstahandshyresgäst inte ta ut mer hyra än dina faktiska kostnader. D.v.s. din kostnad för hyra, el, bredband o.dyl. Om du hyr ut möblerat får du lägga på upp till 15 %.

Observera att olovlig andrahandsuthyrning och för hög hyra kan bestraffas med böter eller fängelse i högst 2 år.