Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Nya hyror 2022

Varje år görs förhandlingar med Hyresgästföreningen angående höjning av hyran p.g.a. kostnadsökningar. Förhandlingarna för 2022 är nu avslutade och gav följande resultat att lägenheter höjs med 2,4 % fr.o.m. 2022-04-01.