Inställda lägenhetsvisningar

Inställda lägenhetsvisningar

För att minska smittspridningen kommer vi inte längre att utföra lägenhetsvisningar.
Du ska heller inte själv kontakta utflyttande hyresgästen och boka en egen visning. Be istället om att få bilder tillsänt dig.
Detta är för din säkerhet och som ett led att minska smittspridningen i regionen.