Översättningen är automatisk och tillhandahålls av Google Translate.

Gårdsträffar under 2022

Orsabostäder tillsammans med Hyresgästföreningen bjuder in dig som hyresgäst att dela med dig av dina tankar och förslag kring ditt boende och bomiljö.

Vi träffas på innergården och bjuder på korv och fika!

Träffarna sker på följande områden ,

Västeråkern och Centrum, 18/8 Kl. 16:30-18:30. Vi träffas på Brömsen vid lekplatsen.

Storgärdet/Barken, 24/8 Kl. 16:30-18:30. Vi träffas på Storgärdet vid multiarenan.

Bergetområdet 25/8 Kl. 16:30 -18:30. Vi träffas på Kungsfågelvägen 1.

Varmt välkommen!