Enkät om ditt framtida lägenhetsunderhåll.

Enkät om ditt framtida lägenhetsunderhåll.

Du kan fortfarande posta enkäten, svarstiden är förlängd till 30/9 2020.

Orsabostäder skickar tillsammans med Hyresgästföreningen i dagarna ut en enkät till dig som hyr lägenhet av Orsabostäder.
Vi behöver din åsikt om hur ditt framtida lägenhetsunderhåll ska hanteras. Ska Orsabostäder fortsätta med modellen som finns i dag, Valfritt Lägenhetsunderhåll även kallat VLU eller alternativet att underhållet ingår i din grundhyra med hyreshöjning som följd.
Till enkäten följer informationsmaterial där innebörden av VLU förklaras. Det är viktigt att du läser informationen och tar ställning till vilket av alternativen du föredrar.
Sätt ett kryss i ditt alternativ och vik ihop formuläret. Posta i närmaste brevlåda senast 24 September, du behöver inget frimärke. Enkäten är naturligtvis helt anonym.

För mer information
Roland Fållby VD Orsabostäder 0250-55 21 76.
Jan Dahlqvist Förhandlare Hyresgästföreningen 010-459 15 93.