Enkät för hyresgäster

Enkät för hyresgäster

Vi vill påminna om att det snart är sista dagen för att skicka in enkäten som skickades ut till samtliga hyresgäster. Tack för din medverkan!