Återställning av Storgatan 11 och Barkgatan 3

Återställning av Storgatan 11 och Barkgatan 3

Taket på Storgatan 11 är skadat så det kommer att rivas och ersättas med ett nytt ytter och undertak. Inom kort kommer en ställning att byggas runt huset för att underlätta takbytet. Vi kommer även att låsa vindsutrymmet och enbart hänvisa till att använda förråden som finns i källaren.

På Barkgatan 3 är nu Polisens tekniska undersökning avslutad. Vi inleder där arbetet med inventering och återställning av skadorna.