Multiarena på Storgärdet

Multiarena på Storgärdet

Efter samverkan med våra hyresgäster beslutades att bygga en s.k. multiarena på Storgärdet. Den kommer att finnas på planen söder om området.

Etablering och markarbeten kommer att ske i början av oktober. I mitten av månaden levereras utrustningen. Arbetet utförs av Uniqa.

Den 30 oktober ska multiarenan vara klar för besiktning. Därefter blir det invigning!

thumbnail of Multiarena