Hyresgästenkät

Hyresgästenkät

Vi vill tacka er för ert deltagande i den hyresgästenkät som gjordes under våren 2019.

Era svar är väldigt viktiga för oss i vårt dagliga arbete och i vår långsiktiga planering. Vi kan då ge bättre service och möta era förväntningar på oss som hyresvärd på ett ännu bättre sätt.

Generellt sett är ni som hyresgäster hos oss ganska nöjda med ert boende och den service vi tillhandahåller. Men utifrån era svar finns det förbättringar vi kan göra.

Några av de saker vi är mindre bra på är skötseln av utemiljön, hur vi städar tvättstugorna, hur vi informerar er om vad som händer i ert område och hur vi informerar när ett fel blivit åtgärdat.
Det ni har gett oss bra betyg på är att det är tryggt och säkert i huset och i området, att vi ger en snabb hjälp vid felanmälan med en bra kvalitet på arbetet och att belysning i trapphus och källare fungerar bra.

Vad händer nu?
Nu kommer vi under hösten att analysera resultatet och se vad vi kan göra bättre för dig som hyresgäst och för ert bostadsområde.
Vi kommer sedan att informera och bjuda in till dialogmöten så att vi tillsammans förbättrar boendet hos Orsabostäder AB.