Garage

Garage

Nu har vi flera lediga garage längs Järnvägsgatan.

Det är flerbilsgarage, d.v.s. det är inga väggar mellan platserna. Uttag för motorvärmare finns och elen ingår. Hyran för garagen är 352 kr/månad.