Fasadmålning av Per Olofsgatan 1

Fasadmålning av Per Olofsgatan 1

Med början under v32 så kommer vår entreprenör Berg &Brykt att påbörja arbetet med att snygga till fasaden på Per Olofsgatan 1.

Huset kommer att målas med en gul färg som harmoniserar med området runt om kring.

Vi hoppas att ni har överseende med besväret det skapar.