Det är gott med grillat!

Det är gott med grillat!

P.g.a. brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkong och uteplats.

 Du som använder elgrill eller grillar ute på gräsmattan måste tänka på att grilloset kan upplevas som störande.