Orsabostäder

P.g.a. brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkong och uteplats.  Du som använder elgrill eller grillar ute på gräsmattan måste tänka på att grilloset kan upplevas som störande.  ...

Nu har vi flera lediga garage längs Järnvägsgatan. Det är flerbilsgarage, d.v.s. det är inga väggar mellan platserna. Uttag för motorvärmare finns och elen ingår. Hyran för garagen är 352 kr/månad....

För att kunna söka - och få - lägenhet hos oss måste du vara inskriven i vårt köregister. Detta görs enklast genom att gå in på sidan med lediga lägenheter. Att stå i kön är helt kostnadsfritt. Komihåg att du måste höra av dig till oss...